Vývoj automobilového priemyslu SR za rok 2016

Vývoj automobilového priemyslu SR za rok 2016

Automobilový priemysel je významným priemyselným sektorom hospodárstva SR, ktorého produkcia tvorí cca 30 % celkovej priemyselnej produkcie na Slovensku. Nasledujúci sumárny pohľad na pilier slovenského automobilového priemyslu vychádza z dostupných informácií o viac ako 300 firmách nachádzajúcich sa na portáloch www.ipdap.sk, www.okba.sk a www.finstat.sk, ktoré sú spracované na základe voľne dostupných finančných informácií z Registra účtovných závierok, prevádzkovaným MF SR na www.registeruz.sk a ktoré boli zverejnené v priebehu rokov 2016 – 2017. Cieľom nie je vytvoriť exaktné štatistické analýzy, ale na vybraných ukazovateľoch reprezentačnej vzorky dát poukázať na niektoré ukazovatele a trendy v tomto odvetví, ktoré môžu byť zaujímavé nielen pre odbornú, ale aj pre laickú verejnosť.
Podobný pohľad na automobilový priemysel sme spracovali v tomto formáte aj v predchádzajúcich rokoch, našou ambíciou je v tejto tradícii pokračovať aj v ďalších rokoch tak, aby sme dlhodobo podchytili hlavné trendy vo vývoji odvetvia.

Vývoj priemyselnej produkcie

Na Slovensku v súčasnosti pôsobia tri svetové automobilky: Volkswagen (Bratislava), PSA Peugeot Citroën (Trnava) a KIA Motors (Žilina). Príchodom týchto automobiliek na Slovensko sa otvorili nové príležitosti mnohým podnikateľským subjektom takmer vo všetkých odvetviach, ktoré sa postupne stali dodávateľmi automobilového priemyslu. Dodávatelia automobilového priemyslu sú značnými prispievateľmi k tvorbe celkovej priemyselnej výroby na Slovensku a teda aj k zamestnanosti obyvateľstva SR. Ako možno vidieť z nasledujúceho grafu, výroba motorových vozidiel predstavuje významnú časť z celkovej priemyselnej produkcie SR a to až 33,5 %. Medziročne sme zaznamenali v celkovej produkcii nárast, ktorý súvisí aj s medziročným nárastom produkcie automobilov.

 

 

Automobilky Volkswagen, KIA a PCA vyrobili na Slovensku v roku 2016 spolu 1 043 237 kusov automobilov, čo predstavuje medziročný nárast produkcie o 4 734 automobilov (+0,46 %). Druhý krát v histórii, po roku 2015 bolo vyrobených na Slovensk viac ako 1 000 000 kusov automobilov za rok.

Kia Motors Slovakia, s.r.o.

Kia Motors Slovakia, s.r.o. so sídlom pri Žiline je výrobný závod kórejskej automobilovej spoločnosti. Spoločnosť na slovenskom trhu pôsobí od roku 2004 a sériová výroba automobilov bola spustená v decembri 2006.
Na Slovensku v súčasnosti Kia zamestnáva viac ako 3800 ľudí. Vyrába automobil Kia cee’d v troch karosárskych úpravách – päťdverový cee’d, Sportswagon, trojdverový športový pro_cee’d, športovo-úžitkový model Kia Sportage, rodinné MPV Kia Venga. V júni 2015 spoločnosť začala vyrábať produktovo vylepšenú verziu Kia cee’d, po ktorej bola do výroby zaradená i jej športová edícia GT Line. V decembri 2015 závod spustil sériovú výrobu štvrtej generácie športovo-úžitkového modelu Kia Sportage. Od začiatku sériovej výroby opustilo brány závodu už viac ako 2,599 milióna vozidiel.
Tržby spoločnosti Kia Motors Slovakia boli v roku 2016 vo výške 5 566 181 tis. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 10 %. V prípade tejto spoločnosti ide už o siedmy medziročný nárast v tržbách po sebe. Spoločnosť Kia Motors, s.r.o. je tak druhá najväčšia spoločnosť v automobilovom priemysle z pohľadu vykazovaných tržieb.

 

 

Spoločnosť Kia Motors Slovakia, s.r.o. dosiahla za posledný rok zisk po zdanení vo výške 213 991 tis. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 68 %. Spoločnosť vykázala opäť medziročný nárast v čistom zisku po minulom roku, kedy zaznamenala pokles o 55%.

 

 

Aký je prínos automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku?

Ako už bolo spomenuté v úvode, automobilový priemysel je významným odvetvím, často považovaným za kľúčový sektor nášho priemyslu. Z celkovej priemyselnej produkcie tvorí výroba motorových vozidiel až 30 %. Silnou stránkou tohto priemyslu nie sú len Volkswagen, Kia a PCA, ale aj ich dodávateľská sieť. V súčasnosti celkový počet významných, či menej významných priamych dodávateľov (klasifikovaných podľa typu siete ako Tier1, Tier2, Tier3) slovenského automobilového priemyslu predstavuje okolo 266 podnikateľských subjektov a 68 podnikateľských subjektov evidovaných ako nepriamych dodávateľov (Iní) – podľa údajov na IPDAP a OKBA portáloch. (Poznámka: tento stav bol k mesiacu október 2017).

 

 

Všetky tieto spoločnosti nielenže významne prispievajú k tvorbe celkovej priemyselnej výroby na Slovensku, ale významne sa podieľajú aj na zamestnanosti obyvateľstva SR. Traja výrobcovia automobilov Volkswagen, Kia a PCA v súčasnosti zamestnávajú súhrnne približne 20 000 zamestnancov. Ďalších cca 80 000 ľudí zamestnáva sieť automobilových priamych dodávateľov (Tier1+Tier2+Tier3) a cca 11 000 ľudí zamestnávajú nepriami dodávatelia. Inak povedané, vďaka trojici automobiliek pôsobiacich na Slovensku je v súčasnosti v tomto odvetví zamestnaných okolo 111 000 ľudí.

 

 

Zaujímavý pohľad je aj cez počty dodávateľov podľa prevažujúceho odvetvia. Najviac dodávateľov automobilového priemyslu pôsobí priamo v automobilovom priemysle. Je ich až 89. Ďalších 60 dodávateľov má prevažujúcu činnosť v hutníckom priemysle, 41 dodávateľov môžeme zaradiť do chemického priemyslu, 23 do strojárskeho, tak isto 23 dodávateľov do elektrotechnického priemyslu a 83 dodávateľov je kategorizovaných do iných odvetví priemyslu. Dodávatelia sú priradení do odvetvia podľa prevažujúceho charakteru výroby, niektorí pôsobia vo viacerých odvetviach (október 2017).

 

 

Na základe vyššie uvedeného grafu je možné vidieť, aké vysoké tržby generujú typy dodávateľov automobilového priemyslu. V roku 2016 vybraná vzorka dodávateľov automobilového priemyslu spolu vygenerovala tržby vo výške 18 282 439 916 EUR, čo je medziročný nárast o 6,83 %.

 

 

Zo všetkých dodávateľov automobilového priemyslu dosiahla v roku 2016 najvyššie tržby spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o. (z kategórie Tier-1) s tržbami za rok 2016 vo výške 2 034 734 tis. EUR druhé miesto prislúcha dodávateľovi Mobis Slovakia, s.r.o. (z kategórie Tier-1) s tržbami za rok 2016 vo výške 1 443 379 tis. EUR. Na treťom mieste sa umiestnila spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. Podotýkame, že niektoré spoločnosti ešte stále nezverejnili hospodárske výsledky za rok 2016, a preto sa môže stať, že nejaká významná spoločnosť v rebríčku momentálne nefiguruje.

 

 

Vybraná vzorka dodávateľov typu Tier-3 zamestnávala ku koncu roka 2015 približne 11 800 zamestnancov a ku koncu roka 2016 takmer 10 900 zamestnancov, čo predstavuje medziročný pokles v stave zamestnanosti o približne 900 zamestnancov. Na 1 zamestnanca pripadá pridaná hodnota dosiahnutá za rok 2016 vo výške 29 355 EUR, čo je najmenej v porovnaní s kategóriami Tier-1 a Tier-2. Krytie osobných nákladov pre rok 2016 vychádza 1,5 a tržby boli 5-krát vyššie ako osobné náklady.

Celková zadlženosť dodávateľov typu Tier-3 vychádza pre rok 2016 vo výške 57 % a pre rok 2015 vo výške 58%, čo je stav, ktorý sa podstatne nelíši od ostatných dvoch skupín dodávateľov.

Automobilový priemysel podľa územných celkov

Pri pohľade na mapu firiem zameraných na automobilový priemysel je vidieť koncentráciu dodávateľov okolo výrobcov automobiliek a hlavne na západnom Slovensku.

Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Bratislava

V Bratislavskom kraji pôsobí 87 dodávateľov (plus automobilka Volkswagen) a z územného hľadiska je Bratislavský kraj sídlom najväčšieho počtu dodávateľov. Z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2016 sa medzi najväčšieho dodávateľa z Bratislavského kraja považuje spoločnosť SAS Automotive s.r.o. (z kategórie Tier-1), ktorá vykázala tržby za rok 2016 vo výške 284 208 tis. EUR pri čistom zisku 12 126 tis. EUR.

 

 

Významné trendy v automobilovom priemysle

V tejto časti zhrnieme hlavné trendy, ktoré môžu mať významný vplyv na ďalší vývoj automobilového priemyslu.

Rozvoj výroby hybridných vozidiel a elektromobilov

Všetci významní finalisti už investujú významnú čiastku do vývoja elektromobilov – o podporu predaja sa snaží aj náš štát cez dotácie predaja. Dotácie vystačia na podporu nákupu viac ako tisíc vozidiel, doteraz však záujemcovia do programu prihlásili iba približne 300 áut. Počet elektromobilov na svete sa vlani takmer zdvojnásobil. Viac než tretina z milióna nových automobilov na elektrický pohon sa predala v Číne.
Hoci v absolútnom vyjadrení počet elektromobilov rýchlo stúpa v celkovom zastúpení predajov všetkých áut tvoria iba zanedbateľný podiel na úrovni štatistickej odchýlky (0,2 %). Vlani podľa údajov Medzinárodnej energetickej agentúry ich po cestách jazdilo zhruba dva milióny, pričom 95 % z nich sa sústredí iba do 10 krajín sveta. Ide pritom o krajiny so štedrými dotáciami štátu pri kúpe elektromobilu alebo hybridného vozidla.
V najbližších rokoch je však možné očakávať rozvoj v oblasti nabíjacích staníc, výroby batérií a zmeny v špecializácii niektorých dodávateľov. S rozvojom tohto segmentu prichádzajú aj nové príležitosti v oblasti vývoja a výskumu ako aj v oblasti spracovania dát (IKT).

Inteligentná doprava

V rámci EÚ sa plánujú a realizujú viaceré projekty na umožnenie nerušeného a efektívneho využívania prepojených vozidiel a autonómneho vedenia vozidla na cezhraničných dopravných koridoroch TEN-T v pohraničnom území. Slovensko chce prispieť k napĺňaniu európskej stratégie zavádzania spolupracujúcich inteligentných dopravných systémov, ktoré majú ambíciu využiť všetky moderné technológie ako big data, umelú inteligenciu a internet vecí pre úplne nový zážitok z cestovania.

Záver

Účelom tejto analýzy bolo poskytnúť ucelený pohľad na automobilový priemysel Slovenskej republiky s použitím dostupných dát o výrobcoch automobilov a ich subdodávateľov. Pre detailnejšie informácie doporučujeme si prečítať kompletnú správu o vývoji automobilového priemyslu SR za rok 2016 (tu), alebo navštíviť portály www.ipdap.sk, www.okba.sk a www.finstat.sk kde je možné nájsť aj detailnejšie informácie. Materiál nenahradzuje oficiálne a exaktné štatistické prehľady od ktorých sa môže v niektorých sumárnych ukazovateľoch odlišovať. Hlavný prínos vidíme v použití rozdielnych zdrojov vrátane „Otvorených dát“ (OPEN DATA) štátu pri zachytení trendov v tomto kľúčovom odvetví Slovenska, poskytnúť informácie užitočné tak pre domácich, ako aj pre zahraničných záujemcov o podnikanie v tomto priemysle s aplikovaním G2B.

Analýzu sme doplnili o stručný prehľad hlavných trendov, ktoré majú alebo budú mať dopad na automobilový priemysel a ktoré by sme chceli postupne aplikovať aj do vytvorenia on-line kolaboratívnej platformy.

Veríme, že toto vydanie bude prínosom v čase, keď prebieha príprava spustenia výroby štvrtým výrobcom automobilov a s jeho príchodom môže dôjsť k ďalšiemu dynamickému rozvoju dodávateľskej siete v SR.

Pre detailnejšie informácie doporučujeme  alebo navštíviť portály www.ipdap.skwww.okba.sk a www.finstat.sk kde je možné nájsť aj detailnejšie informácie.

Copyright © 2017: IPDAP GROUP a.s.