Služby

Enterprise Architektúra

Zvýšenie flexibility organizácie a návrh jej transformácie. Viac.

Manažment údajov

Analýza a procesy riadenia údajov. Viac.

Procesná Optimalizácia

Identifikácia oblasti na zlepšenie a zvýšenie výkonnosti organizácie. Viac.

Riadenie Systémovej Integrácie

Riadenie vývoja prepojenia digitalných ekosystémov. Viac.

Riadenie Projektového Portfólia

Riadenie komplexnej transformácie na základe dát a transparentnosti. Viac.

Vývoj Riešení

Budovanie riešení na mieru v súlade s klientskými požiadavkami. Viac.

Enterprise Architektúra

 • Zavedenie schopnosti Enterprise Architektúry (Architektonická Kancelária) a jej umiestnenie do organizačnej štruktúry orgánov verejnej moci a súkromných inštitúcií
 • Návrh Strategickej, Segmentovej a Projektovej architektúry pre digitálny ekosystém verejnej správy a komerčného sektora
 • Vytvorenie cestovnej mapy digitálnej transformácie vrátane identifikácie závislosti stavebných blokov architektúry
 • Štúdie uskutočnitelnosti a analýzy dopadov pre plánované investície (vrátane projektov financovaných z prostriedkov EÚ)
 • Konfigurácia a správa nástrojov (BizzDesign Architect, Software AG ARIS, Sparx EA)
 • Školenia rámcov a modelovacích štandardov Enterprise Architektúry (TOGAF, ArchiMate, EIRA, Metodika správy a riadenia EA VSSR, atď.)

Procesná Optimalizácia

 • Redizajn a zefektívnenie podnikových procesov
 • Hodnotenie a porovnanie výkonnosti organizácie
 • Automatizácia procesov cez integráciu na eGovernment služby štátu
 • Transformácia procesov pomocou Industry 4.0
 • Zvýšenie cezhraničnej interoperability pomocou pripojenia do Jednotného Digitálneho Trhu EÚ

 

 

 

 

 

 

Riadenie Projektového Portfólia

 • Zavedenie schopnosti Riadenia Projektového Portfólia (Programová Kancelária) a jej umiestnenie do organizačnej štruktúry orgánov verejnej moci a súkromných inštitúcií
 • Príprava metodík projektového/programového riadenia
 • Príprava implementačnej cestovnej mapy a vyhodnotenie závislosti
 • Implementácia a správa PPM nástrojov (CA Clarity PPM)
 • Školenia rámcov projektového/programového riadenia (Prince 2, Štandardy riadenia IT projektov vo VS SR, atď.)

 

 

 

 

Manažment údajov

 • Analýza a vyhodnotenie kvality údajov organizacie
 • Podpora zavedenia manažmentu údajov do organizácie (Data Governance)
 • Strategie riadenia údajov

 

 

 

 

 

 

Riadenie Systémovej Integrácie

 • Metodiky pre Integráciu a Orchestráciu služieb (Microslužby, Servisne orientovaná architektúra, Dátová integrácia)
 • Koordinácia zainteresovaných účastníkov integrácie
 • Dohľad nad implementáciou a súladom so štandardmi a „best practices“

 

 

 

 

 

 

Vývoj Riešení

 • Návrh riešení na mieru s použitím designu orientovaného na koncových používateľov
 • Vývoj prototypov pre G2B integráciu

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017: IPDAP GROUP a.s.